Një studim hap pas hapi në pjesën e dytë të Dhjatës së Re.