Etika e Krishterë 2021-2022

Etika e Krishterë 2021-2022

Etika e Krishterë studion karakterin e Perëndisë dhe si lidhet Ai me fëmijët e tij; është një lëndë gjatë së cilës përcaktohen termat si: karakter, etikë, moral, personalitet dhe temperament.

Udhëheqësia Autentike 2021-2022
Paul Pascoal

Udhëheqësia Autentike 2021-2022

Një kurs për të kuptuar udhëheqësinë e shëndetshme të krishterë duke u kthyer në themelin e fortë të Ungjillit. Si të jetojmë në risinë e jetës?

Udhëheqësia Autentike II
Paul Pascoal

Udhëheqësia Autentike II

Të ecim në risinë e jetës. 

Administrimi i Kishës

Administrimi i Kishës

Të kuptojmë balancën mes Strukturës dhe Frymës dhe të jemi të aftë të aplikojmë administrimin e kishës në një mënyrë që do të ndihmojë shërbesat dhe punën e kishës.

Etika e Krishterë
Dr. Terri Young

Etika e Krishterë

Etika e Krishterë studion karakterin e Perëndisë dhe si lidhet Ai me fëmijët e tij; është një lëndë gjatë së cilës përcaktohen termat si: karakter, etikë, moral, personalitet dhe temperament.

Udhëheqësia Autentike
Paul Pascoal

Udhëheqësia Autentike

Ky kurs eshte i ndare ne dy pjese


Fokusohet te zemra e drejtuesit