Në këtë kategori , gjenden të gjitha kurset e Këshillimit

Bazat e Këshillimit të Krishterë
Dr. Terri Young

Bazat e Këshillimit të Krishterë

Qëllimi i këtij kursi, është të studiohen Bazat e Këshillimit të Krishterë