Një studim i Historisë së Kishës nga periudha e Reformimit deri në ditët tona.

Qëllimi i këtij kursi është të ndihmojë studentët të zbulojnë si të lexojnë Biblën për gjithë vlerën që ka. 

Studimi i Qënies Njerëzore, Studimi i Mëkatit